2102441486 6972109224 Γεράσιμου Μαρκορά 20 - Αχαρνές trifonas_ker@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οικοτεχνική | Αχαρνές Αττική
Κεραμοσκεπές - Στέγαστρα - Σοφίτες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

trifonas_ker@yahoo.gr
 
 

2102441486 | 6972109224
 
 

Γεράσιμου Μαρκορά 20 - Αχαρνές